Wat staat er in de Arbowet over EHBO-koffers?

Om doelmatig te kunnen optreden bij calamiteiten, schrijft de Arbo-wet de volgende maatregelen voor:

  • Draag zorg voor een EHBO/BHV-koffer, aansluitend op de doelgroep, met (hulp)middelen die noodzakelijk zijn voor eventuele risico’s in uw organisatie.
  • Zorg voor volledigheid van de EHBO/BHV-koffer door deze regelmatig te controleren
  • Stel vast of er andere hulpmiddelen noodzakelijk zijn om veiligheid te vergroten (denk bijvoorbeeld aan een brancard of andere evacuatie hulpmiddelen).
  • Regelmatig toezicht uitoefenen op de volledigheid van de verbanddoos.
  • Indien nodig moeten er oog- en nooddouches aanwezig zijn.
  • De EHBO post moet het alarmnummer en zichtbare instructies hebben voor eerste hulp bij ongevallen.